logo-draft

Elastyczne kurtynowe bramy przeciwpożarowe

Kurtyny przeciwpożarowe są produktem nie wymagającym specjalnych warunków zabudowy.

Dostępne są w klasie odporności ogniowej E90 oraz EW90. Płaszcz kurtyny wykonany jest z elastycznej tkaniny wykonanej z włókna szklanego. 

Dzięki małej masie można wykonać zamknięcie otworu w oddzieleniu przeciwpożarowym o dużych wymiarach wysokości i szerokości. 

Wyzwalanie termiczne (topik) lub uruchamianie z systemu sygnalizacji pożaru daje możliwość zastosowania we wszystkich rodzajach budynków.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores blanditiis eveniet tempore illum, fugiat consequuntur aut ex nihil nostrum et aliquid quasi vel magnam sapiente nesciunt voluptatum odit, vitae distinctio?