logo-draft

Do zabezpieczenia budynku przed powstaniem i rozprzestrzenieniem pożaru stosowane są bierne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oferujemy komplet dopuszczonych do stosowania w budownictwie i certyfikowanych systemów i urządzeń przeciwpożarowych:

  • drzwi przeciwpożarowe
  • ścianki przeciwpożarowe
  • bramy przeciwpożarowe
  • systemy automatycznego zamknięcia stolarki ppoż
  • klapy dymowe i okna oddymiające
  • hydranty wewnętrzne
  • zabezpieczenia ppoż. przejść instalacyjnych
  • projekty i opracowania dotyczące zabezpieczenia ppoż obiektów

Oferowane produkty, systemy i usługi spełniają wymagania

Poproś o ofertę dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wieloletnie doświadczenie dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych różnych obiektów pozwala nam na złożenie kompleksowej oferty spełniającej wymogi klienta